Przeglądy eksploatacyjne

Stacja jest wyposażona w wysokiej klasy urządzenia kontrolne firmy CARTEC. Przyrządy i urządzenia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów posiadają aktualne certyfikaty oraz poddawane są okresowym przeglądom.

   CERTYFIKAT CARTEC

  UPRAWNIENIA UDT

   BHP

Od początku prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów współpracujemy z firmą Centrum Diagnostyki i Badań Pojazdów w materii szkoleń: dla diagnostów, kierowców ADR, przewoźników, oraz szkolenia operatorów wózków widłowych (uprawnienia UDT), operatorów żurawi przenośnych (uprawnienia UDT), szkolenia BHP.

Issues like air conditioning breaking down, power accessory malfunctions, false warning lights and even lead to damage of featured electric modules.

Badanie motocykla 79 zł
Badanie samochodu TAXI 141 zł
Badanie przyczepy 79 zł
Badanie samochodu uprzywilejowanego 149 zł
Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych 82 zł
Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego 35 zł
Badanie okresowe samochodu do 3,5 t 99 zł