Dlaczego trzeba wykonywać przegląd techniczny pojazdu?

Dlaczego trzeba wykonywać przegląd techniczny pojazdu?

Obowiązek przeprowadzania badań technicznych pojazdów narzucają obowiązujące przepisy, przede wszystkim Kodeks drogowy, który temu zagadnieniu poświęca cały III dział. Ważne badanie techniczne warunkuje dopuszczenie pojazdu do ruchu, dlatego jest odnotowywane w Dowodzie Rejestracyjnym. Jazda bez ważnego badania technicznego jest niedozwolona i grozi poważnymi sankcjami: zatrzymaniem Dowodu Rejestracyjnego oraz mandatem karnym.

Obowiązkowy przegląd techniczny pojazdu – co mówią na jego temat przepisy?

Art. 81 Kodeksu drogowego mówi wprost o tym, że „Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego”.

Zgodnie z przepisami obligatoryjne badania techniczne pojazdów dzielą się na:

  • badania okresowe,
  • badania dodatkowe,
  • badania w kwestii zgodności z warunkami technicznymi.

Przeprowadzaniem takich badań mogą zajmować się wyłącznie uprawnione Stacje Kontroli Pojazdów, których rzetelność jest kontrolowana przez jednostki państwowe.

Badanie techniczne to nie tylko przykry obowiązek!

Celem przeglądu obowiązkowego jest ocena stanu technicznego pojazdu i na tej podstawie dopuszczenie go do ruchu drogowego. Chodzi o to, by po drogach publicznych poruszały się wyłącznie pojazdy sprawne, których stan techniczny nie stwarza zagrożenia ani dla innych uczestników ruchu, ani dla środowiska naturalnego. Nie jest to zatem jedynie uciążliwa formalność, jak traktuje ją wielu kierowców. Dzięki badaniom technicznym w znaczny sposób zwiększa się bezpieczeństwo na drogach – warto pamiętać, że według statystyk zły stan techniczny pojazdów jest bardzo rzadką przyczyną wypadków, bo zwykle nie przekracza 1-2% wszystkich zdarzeń drogowych. Nietrudno sobie wyobrazić, jakby te statystyki wyglądały, gdyby do ruchu dopuszczone były pojazdy np. z uszkodzonym układem hamulcowym lub nieprawidłowym oświetleniem. Tego rodzaju sytuacje są eliminowane dzięki obowiązkowym badaniom technicznym.

Wielu właścicieli pojazdów obowiązkowe badania techniczne traktuje jak zło konieczne, za które w dodatku trzeba płacić. Warto zmienić swoje nastawienie do tego rodzaju przeglądów, ponieważ mają one znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa nas wszystkich. Pamiętajmy również o bardzo ważnej kwestii – przegląd techniczny w SKP nie jest tym samym, co przegląd w ASO. W SKP uzyskamy wyłącznie potwierdzenie sprawności naszego pojazdu, natomiast w ASO specjaliści naprawią wszelkie usterki, wymienią płyny eksploatacyjne, a także zadbają o prawidłowe działanie wszystkich podzespołów naszego pojazdu.

SKP Wola Media